Công văn số 509/PGD&ĐT V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước

Công văn số 508/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán quý III năm 2016

Công văn số 506/PGD&ĐT V/v phối hợp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, kiểm tra định kỳ về ATTP trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể

Công văn số 505/PGD&ĐT V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn

Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 - 2017

Công văn số 489/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại huyện Mộc Châu năm 2016

Công văn số 491/PGD&ĐT Về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

   
 Slide ảnh 

Tin Tức

Công văn số 509/PGD&ĐT V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước

Công văn số 509/PGD&ĐT V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước
Kính gửi: Các đơn vị trường THCS, PTDT BT THCS                                                                                                                                                                                               


» Công văn số 508/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán quý III năm 2016
» Công văn số 506/PGD&ĐT V/v phối hợp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, kiểm tra định kỳ về ATTP trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể
» Công văn số 505/PGD&ĐT V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn
» Công văn số 489/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại huyện Mộc Châu năm 2016
» Công văn số 491/PGD&ĐT Về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Thông tin đơn vị

Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Công văn số 503/PGD&ĐT  Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016  của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS.                                                                                                                                                                   


» Công văn số 456/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017
» Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
» Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục

Văn bản tài liệu

Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 - 2017

Công văn số 492/PGD&ĐT  V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 - 2017
Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.                                                                                                                                                                                       


» Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020
» Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF
» Công văn số 421/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 - 2017
» Công văn số 406/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục thường xuyên
» Công văn số 400/PGD&ĐT ngày 15/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017

Tài nguyên điện tử

Tự bảo mật trước dịch virus Việt

Tự bảo mật trước dịch virus Việt
Trong khi chờ đợi những hành động tích cực từ phía các nhà sản xuất, người sử dụng cũng không thể khoanh tay đứng... chờ. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiến hành tăng cường an ninh bảo mật máy ...


Góc Vui

Truyện Cười IT - 1


» Truyện Cười IT - 2
» Suy luận từ nhân viên Microsoft
» Lai rai về ngoại ngữ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết xin liên hệ PGD Mộc Châu tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu
Fax:0223 866 125 - Điện thoại: 0223 866 125                                                                       


 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến 


 Tìm kiếm 

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
Kế hoạch số 471/KH-PGD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016
Công văn số 479/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Công văn số 473/PGD&ĐT V/v phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi
Công văn số 421/PGD&ĐT V/v tổ chức một số hoạt động đầu năm học
Công văn số 407/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
Công văn số 398/PGD&ĐT về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
Công văn số 393/PGD&ĐT về công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2015-2016
        Tin giáo dục chung
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Thông báo
Công văn số 509/PGD&ĐT V/v báo cáo nguồn thực hiện ghi thu- ghi chi vào ngân sách nhà nước
Công văn số 508/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán quý III năm 2016
Công văn số 506/PGD&ĐT V/v phối hợp tổ chức Hội thảo tuyên truyền, kiểm tra định kỳ về ATTP trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể
Công văn số 505/PGD&ĐT V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn
Công văn số 489/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại huyện Mộc Châu năm 2016
Công văn số 491/PGD&ĐT Về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
Công văn số 490/PGD&ĐT V/v báo cáo số liệu trẻ em năm 2016
        Phòng GD & ĐT Mộc châu
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Công văn số 456/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017
Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 365
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000891752
IP của bạn: 210.86.231.99
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn