Công văn số 193/PGD&ĐT

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong huyện.

Công văn sô 188

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Kế hoạch số 186/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức hội thi Tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ II - Năm 2014

Kính gửi: Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trên địa bàn huyện

Công văn số 47/PGD&ĐT V/v lập hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp Trung cấp lý luận năm 2014-2015

Kính gửi: Các đơn vị trương học có CBQL được cử tham gia dự tuyển.

 
 
      Công văn số 193/PGD&ĐT

Công văn số 187

Công văn sô 188

Kế hoạch số 186/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức hội thi Tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ II - Năm 2014

Công văn số 56/CĐGD về việc triển khai Qũy XHTT Và mái ấm công đoàn năm 2014

Kế hoạch số 168/KH- BCĐ PCGD Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2013 - 2014

Công văn số 128/PGD&ĐT V/v điều tra, tổng hợp số người mù chữ từ 18 đến 60 tuổi tại các xã, thị trấn

Công văn số 47/PGD&ĐT V/v lập hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp Trung cấp lý luận năm 2014-2015

   
 Slide ảnh 

Tin Tức

THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.

THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.
THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.                                                                                                                                                 


» GIẤY MỜI Tập huấn quy định về phân cấp quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
» Lễ kết nạp đảng viên của Phòng GD&ĐT
» HỘI NGHỊ CÔNG KHAI VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
» Mời dự khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS
» HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

Thông tin đơn vị

Thông báo của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về thực hiện Công văn số 654/SGD&ĐT

Thông báo của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về thực hiện Công văn số 654/SGD&ĐT
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có học sinh bán trú trong năm học 2013-2014                                                                                                                                           


» Công văn 329/PGD&ĐT
» Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục
» Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
» Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục
» Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.

Văn bản tài liệu

Công văn số 193/PGD&ĐT

Công văn số 193/PGD&ĐT
Kính gửi: Các đơn vị trường học trong huyện.                                                                                                                                                                                             


» Công văn số 187
» Công văn sô 188
» Kế hoạch số 186/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức hội thi Tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ II - Năm 2014
» Công văn số 56/CĐGD về việc triển khai Qũy XHTT Và mái ấm công đoàn năm 2014
» Kế hoạch số 168/KH- BCĐ PCGD Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2013 - 2014

Tài nguyên điện tử

Tự bảo mật trước dịch virus Việt

Tự bảo mật trước dịch virus Việt
Trong khi chờ đợi những hành động tích cực từ phía các nhà sản xuất, người sử dụng cũng không thể khoanh tay đứng... chờ. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiến hành tăng cường an ninh bảo mật máy ...


Góc Vui

Truyện Cười IT - 1


» Truyện Cười IT - 2
» Suy luận từ nhân viên Microsoft
» Lai rai về ngoại ngữ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết xin liên hệ PGD Mộc Châu tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                                           


 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến 


 Tìm kiếm 

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.
Lễ kết nạp đảng viên của Phòng GD&ĐT
HỘI NGHỊ CÔNG KHAI VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
Công văn 440/PGD&ĐT tiếp tục nộp sản phẩm tham dự cuộc thi
Công văn 448/PGD&ĐT rà soát tuyển sinh lớp đầu cấp
Công văn số 447/PGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS
Công văn số 439/PGD&ĐT về bồi dưỡng tiếng Anh
        Thông báo
GIẤY MỜI Tập huấn quy định về phân cấp quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Mời dự khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS
Thông báo số 27/TB-PGD&ĐT về việc hoàn thiện và nộp dữ liệu V.EMIS
Thông báo số 03/TB-PGD&ĐT Về việc thay đổi một số vị trí công tác của cán bộ Phòng GD&ĐT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ GIỮA NĂM HỌC 2012-2013
Công văn số 496/PGD&ĐT về việc đăng ký học thạc sĩ, tiến sĩ
Danh sách được nâng lương quý II, III năm 2012 và danh sách hưởng nghị định 54, 116 năm 2012
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Thông báo của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về thực hiện Công văn số 654/SGD&ĐT
Công văn 329/PGD&ĐT
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 280
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000336669
IP của bạn: 54.205.236.46
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn