Công văn số 336/PGD&ĐT V/v đôn đốc thực hiện mua sắm tài sản năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thông báo về việc bồi dưỡng nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh cho người có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyên Mộc Châu tổ chức bồi dưỡng bổ sung nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh cho những người có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT

Công văn số 319/PGD&ĐT v/v báo cáo thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu

Công văn số 318/PGD&ĐT V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường hè năm 2015

Kính gửi:
- Các trường tiểu học, THCS, PTDT BT THCS
- Cơ sở dạy thêm, học thêm

 
 
      Công văn số 336/PGD&ĐT V/v đôn đốc thực hiện mua sắm tài sản năm 2015

Công văn số 335/PGD&ĐT Về việc triển khai Chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm "Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ"

Thông báo về việc bồi dưỡng nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh cho người có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

Công văn số 319/PGD&ĐT v/v báo cáo thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015

Công văn số 318/PGD&ĐT V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường hè năm 2015

Công văn số 310/PGD&ĐT V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

Quyết định cử cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Công văn số 311/PGD&ĐT V/v tuyển sinh vào các trường Phổ thông dân tộc nội trú TW năm học 2015-2016

   
 Slide ảnh 

Tin Tức

Quyết định cử cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Quyết định cử cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên


» Các quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan Phòng GD&ĐT
» Công văn số 519/UBND-NV V/v hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2015
» Công văn số 1710/UBND-NV V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP năm 2014
» Công văn số 1329/UBND-NV V/v xét chuyển công tác năm học 2014-2015
» Công văn số 114/PNV V/v phê duyệt biên chế quỹ lương hàng Quý đối với các cơ quan, đơn vị

Thông tin đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục

Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục
Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục                                                                                                                                                                                                       


Văn bản tài liệu

Công văn số 336/PGD&ĐT V/v đôn đốc thực hiện mua sắm tài sản năm 2015

Công văn số  336/PGD&ĐT V/v đôn đốc thực hiện mua sắm tài sản năm 2015
Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện                                                                                                                                                                                         


» Công văn số 335/PGD&ĐT Về việc triển khai Chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm "Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ"
» Công văn số 319/PGD&ĐT v/v báo cáo thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015
» Công văn số 318/PGD&ĐT V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường hè năm 2015
» Công văn số 310/PGD&ĐT V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
» Công văn số 311/PGD&ĐT V/v tuyển sinh vào các trường Phổ thông dân tộc nội trú TW năm học 2015-2016

Tài nguyên điện tử

Tự bảo mật trước dịch virus Việt

Tự bảo mật trước dịch virus Việt
Trong khi chờ đợi những hành động tích cực từ phía các nhà sản xuất, người sử dụng cũng không thể khoanh tay đứng... chờ. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiến hành tăng cường an ninh bảo mật máy ...


Góc Vui

Truyện Cười IT - 1


» Truyện Cười IT - 2
» Suy luận từ nhân viên Microsoft
» Lai rai về ngoại ngữ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết xin liên hệ PGD Mộc Châu tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu
Fax:0223 866 125 - Điện thoại: 0223 866 125                                                                       


 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến 


 Tìm kiếm 

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.
Lễ kết nạp đảng viên của Phòng GD&ĐT
HỘI NGHỊ CÔNG KHAI VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
Công văn 440/PGD&ĐT tiếp tục nộp sản phẩm tham dự cuộc thi
Công văn 448/PGD&ĐT rà soát tuyển sinh lớp đầu cấp
Công văn số 447/PGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS
Công văn số 439/PGD&ĐT về bồi dưỡng tiếng Anh
        Thông báo
Quyết định cử cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Các quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan Phòng GD&ĐT
Công văn số 519/UBND-NV V/v hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2015
Công văn số 1710/UBND-NV V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP năm 2014
Công văn số 1329/UBND-NV V/v xét chuyển công tác năm học 2014-2015
Công văn số 114/PNV V/v phê duyệt biên chế quỹ lương hàng Quý đối với các cơ quan, đơn vị
Thông báo số 03/TB-BKTSH Lịch phỏng vấn thí sinh tham gia dự tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Mộc Châu năm 2014
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 330
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000583994
IP của bạn: 54.92.157.138
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn